Voorjaar 1966.
Maart 2016

Voorjaar 1966

Uit ons archief hebben we een oude schoolkrant uit het voorjaar van 1966 opgediept. De schoolkrant met de naam “De Krielhin” werd in 1961 door meester Auke Kunnen opgezet. Vanaf midden jaren '50 was de Riedster school een Friese proefschool, wat inhield dat de kinderen de eerste jaren uitsluitend in het Fries les kregen. De kinderen van de eerste 3 klassen schrijven hun stukje daarom ook in het Fries.
Het is leuk om te lezen wat de schoolkinderen vijftig jaar geleden zoal bezighield. Zo konden ze nog vrij het veld in om eieren te zoeken en stond thuis het huis op de kop, omdat mem aan 'it húshimmeljen' was.

Us mem oan it húshimmeljen. Is mem hellet de stuollen út'e keamer. Us mem hellet ek de tafel der út. En ús mem hellet it dressoir en de matten der út. Dan docht ús mem de flier en de ruten en de finsterbanken en de kachel en de lampe. En ús mem moat brûke: seam en lear en in stofdoek, in amer en dweilen en in bjinder en mear wit ik net. Gryt Meijer, 3e kl.

Over de vakantie. Ik heb in de vakantie met Jaap gespeeld. In de vakantie hebben we een vlot gebouwd. Jaap heeft het bedacht. In een uur hadden we het inelkaar. We vonden vier deuren en nog wat oude planken. Eerst legden we twee deuren op de grond. Daarna deden we er een laag planken overheen. En weer twee deuren. Jaap zei: “We kunnen ook wel een voor jou maken”. Ik vond het goed. Daar hadden we een hele middag werk mee. Deze was vier lagen dik. Abe Stienstra, 4e kl.

Polsspringen. Voor 4 weken terug zijn we aan het polsspringen geweest. We gingen naar Boer en toen gingen Johannes en Pier en ik in het land van Reinder. We zagen Jappie en Jan, die gingen naar Dongjum. We zijn vlug over de brug gegaan en nog een heel eind het land in. We zagen Marjan ook, die kwam ook bij ons. Ik heb ook een natte voet gehaald. Marten Ploegstra, 5e kl.

Eierzoeken. Pier en ik zijn aan het eierzoeken geweest. Al gauw waren we vlak bij de Kastieltsjes. We klommen over een hek en waren toen op een groot stuk land van Hibma. Plotseling vloog er voor ons een kievit omhoog. Wij aan het zoeken. Ik vond er drie. Even later nog twee. We hebben ze eerst maar thuisgebracht. Toen zijn we weer het veld ingegaan. Ditmaal vonden we niets. Nou ja, een leeg eendennest, maar daar hadden we niets aan. We zijn toen maar naar huis gegaan. Johannes Scheen, 6e kl.

Tentoonstelling van Handenarbeid. Vrijdag 1 april (het is geen aprilgrap) moesten wij het spul dat we op Handenarbeidlessen gemaakt hadden inleveren. Ik had een beertje en een zakdoekendoosje en een bruidje en een fles die we geverfd hadden en overgelakt. En een stroopbusje dat we beplakt hadden met knijpers en ook gelakt, en een schilderijtje. Arnold had een zweef en een paardje dat op een stuk hout stond en een houten schilderijtje. Zaterdagmiddag was het te bekijken van 4 uur tot half 6 en 's avonds van 7 uur tot half 10. Janny en ik hebben 's avonds gekeken. Ik vond het mooi. Jettie Draaisma, 4e kl.

Húshimmelje. Earst de bêdden der út. Dan it hiele hûs leech. Dan moat it bûten skjinmakke. De âlde rommel moat op in weintsje nei de dyk brocht. En dan komt de skuorre. Dan moatte de fytsen der earst út. Dan de amers en dan op it lêst de planken en it oare nije hout. De âlde planken wurde fyn kapt of stikken seage. De keamer moat dan. It boartersguod moat der út. De kachel ek. It berchhok moat dan. De nije fyts komt der út. En ek in doaze mei elektryske kerskes. En dan myn sliepkeamer. Ik ha 37 boeken, dy komme op'e bak foar hûs. En de matte ek. De hiele boel. En it bêd ek. It stof ek. De oare keammerkes komme ek leech. En dan komt alles der wer yn. De bêdden ek wer. En de boeken. En de tafel en de stuollen. En de fytsen en de matte ek. De oare matte ek wer. Haaije Andringa, 3e kl.Maart 2016
Schoolfoto uit 1967 met de meesters Auke Kunnen en Sietse Hiemstra.
Achterste rij: Jantje Dijkstra, Dieuwke Fokkema, juf Metje van Zandbergen, Willemien Eding, Jappie Travaille, Abe Stienstra, Sjoukje v/d Ploeg.
2e rij: Haaije Andringa, Marten Ploegsma, Griet Meijer, Jettie Draaisma, Kees Hibma, Bettie Travaille, Joke Eding.
3e rij: Hilde Stienstra, Henk Sloots, Joute Bouma, Arnold Draaisma, Nienke Stienstra, Anna-Reintje Posset, Geke ten Hoeve, Anneke Siderius, Geke Oberman, Pier Scheen.
Vooraan: Arjen Bouma, Sikke Visser, Wim Groen, Griet Scheen, Corry ten Hoeve, Nienke Uildriks, Louise Draaisma, Richtje Miedema, Fetje Bouma, Cor v/d Ploeg.

Stichting Oud Ried