Geschiedenis.

Ried omstreeks 1830
 
Ried lag op een zeer lange kwelderwal die zich over een lengte van acht kilometer uitstrekte van Boer tot Berlikum. Alle terpen van Ried lagen daarop. Aan de noordkant van de wal lag vroeger de Riedslenk, waarnaar het dorp is genoemd. Nadat die grotendeels was dichtgeslibd, heeft men vanaf Boer een vaart gegraven naar Berlikum, waar deze uitkwam in de Bordine. Het oudste deel van Ried ligt rondom de kerk. In het begin van de achttiende eeuw was dat het hele dorp, zo blijkt uit de kaart van Schotanus-Halma uit 1718. Pas in de loop van de achttiende eeuw is er een vrij dichte bebouwing.Oorspronkelijk heeft de doorgaande weg waarschijnlijk over de kwelderwal rechtdoor gelopen, maar in de zeventiende eeuw was de omweg via de tegenwoordige Dr. Vitus Ringersstraat en de Pastorielaan er al. Vanaf daar liep toen ook al de weg naar Peins. Het dorp lag niet aan de Ried, maar vandaaruit liepen wel drie opvaarten in de richting van het dorp. De middelste kwam uit bij het kerkhof, deze opvaart werd de haven genoemd. 
Ried omstreeks 2000
 
Rond 2000 is Ried een heel stuk groter. Al in de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw ontstond er lintbebouwing aan de (nieuwe) Dongjumerweg, de Berlikumerweg, de Zevenhuisterweg en de Pastorielaan. Ten noorden van het dorp is wat verspreide bebouwing ontstaan bij de haven en aan de Nieuweweg.De meeste nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden tussen de bestaande bebouwing in. Pas in de laatste decennia is er een nieuwe buurt verrezen aan de oostkant van het dorp. Nu is men bezig met een nieuwe uitbreiding aan de zuidkant.