Zuivel-, en gasfabriek 1909.

Terug naar index.
Maart 2021
 
 
De zuivel-, en gasfbriek 1909.
 
 
 
In 1909 moet er heel wat drukte in het dorp zijn geweest, want naast een nieuwe school en pastorie onderging de boterfabriek een grote verbouwing en werd het een zuivelfabriek. Hierdoor was het mogelijk om een hogere productie te draaien. Het gedeelte links kreeg een recht opgetrokken voorkant, waarin nog steeds het jaartal 1909 valt te lezen. Het linker gedeelte hiervan was als kantoor in gebruik, in het midden was de melkontvangst.
 
 
 
In datzelfde jaar werd aan de Pastorielaan een gasfabriek opgericht. Het bestuur bestond uit de heren Jentje de Boer (directeur zuivelfabriek), Jelle Sikkema (onderwijzer) en Bartele van Zandbergen (verver). Deze gasfabriek produceerde ethylgas, dat ontstond door water bij carbid te voegen. Dit gas diende als brandstof voor de straatverlichting en de verlichting in de school. Door het dorp werd een buizenstelsel in de grond aangelegd voor het transport van het gas. ’s Avonds kwam de lantaarn- aansteker langs om de lantaarns aan te steken met een gloeiende stok.
 
Stichting Oud Ried.