Schoolreisje 1961.
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494


Mei 2017


Schoolreisje 1961
Naar het jaarlijkse schoolreisje werd en wordt altijd reikhalzend uitgekeken. Ook in 1961 gingen de kinderen van de 1ste t/m 4de klas een dagje met de bus eropuit. Met een zakje brood, wat snoepjes en een beker voor de ranja werd 's morgens in de bus gestapt. Meestal ging de reis richting zuidelijke helft Friesland, soms was de reisbestemming Noord-Drenthe. Waar het reisje dat jaar precies heenging is niet bekend, maar er was in ieder geval een grote loopton. Vooral de wat oudere kinderen vermaakten zich hier prima in. Het was zaak om het tempo goed bij te houden of er anders uit te springen voordat je onderuitging, want dat leverde de nodige schaafplekken op. Verdere favorieten in de speeltuin waren de lachspiegels, familieschommel, echoput, draaischijf en nog een aantal van die oude speelattributen die je tegenwoordig niet meer tegenkomt.
Achterste rij: Nellie Meijer, Sijke Fokkema, (in ton buschauffeur), meester Auke Kunnen, juf Rieke Kunnen en Hein Dijkstra.
Middelste rij: Roelie Wiersma, Jantje Dijkstra, Melle Smeding, Anna van der Duim, Ale van der Ploeg, Hiltje Ytsma, Tietje Ytsma, Jeltje Hiemstra, Jappie Travaille, Janke Visser en Jaap Hibma.
Tussen rij: Attje Boomsma, Froukje van der Duim, Marten Ploegstra.
Vooraan: Meester Zonneveld, Kees H. Meijer, Tjeerdtje Hibma, Ludy de Goede, Marjan Uildriks, Johannes Scheen, Jannie Draaisma, Gerrie Andringa en Daan Groen.

Stichting Oud Ried.