Dongjumerweg.

Terug naar index.
December2020
 
 
 
 
 
 
De Dongjumerweg.
 
Dit is de Dongjumerweg van na 1860. Daarvoor splitste de weg zich hier op dit punt. Linksaf liep een pad achter deze (toen nog niet bestaande) huizen langs, richting de kerk. Het pad werd ‘it Achterpaadsje” genoemd (nu Achterweg). Rechtsaf ging de weg verder met een bocht naar de hoek Peinserweg/Dr. Vitus Ringersstraat. Nadat de weg in 1860 rechtdoor werd getrokken zijn er huizen aan de Dongjumerweg gebouwd. In het midden is de oude pastorie nog te zien en rechts het schoolhuis met daarachter de pas nieuwgebouwde school.
 
 
De Dongjumerweg aan het begin van de vorige eeuw. Het was toen een verharde grindweg. Links de kruidenierswinkel van Durk Siderius (met pet). Daarna een dubbele arbeiderswoning. In het midden de woning die in 1902 werd gebouwd voor de directeur van de boterfabriek. Geheel links is nog een stukje van een huis met klimmer te zien dat er vroeger nog tussen stond en later als hok werd gebruikt