Obs de Oanset.
Oktober 2015

Basisschool Ried heeft  al 20 jaar de naam “De Oanset”.
Sinds het schooljaar 1995/1996 zijn de scholen in Ried en Peins samen gegaan in één basisschool. Bij een nieuwe school hoort een nieuwe naam. Iedereen kon een idee voor een naam inleveren op school en daar is uiteindelijk de naam “De Oanset”, bedacht door de familie H. Sloots, uitgekomen.
Vrijdag 10 november 1995 werd onder grote belangstelling het nieuwe naambord van de school onthuld.  De maker van het bord, Cor Rodenhuis, is toen gevraagd de achterliggende ideeën op papier te zetten. De betekenis van de lijnen en vormen  zullen dan duidelijker worden en de waardering voor dit kleurige werkstuk nog meer doen stijgen.

“De Oanset verwijst naar de basis, aangegeven met een donkere kleur vanuit de regenboog. De regenboog is kleurrijk. Bevat alle denkbare kleuren die we om ons heen tegenkomen en onderling te mengen zijn. Een basisschool is een fleurig en kleurrijk geheel zowel in leerlingen met daarachter de ouders, leerkrachten die binnen dit geheel een cruciale factor van betekenis zijn. Samen aangegeven in de regenboogkleuren met verwijzing naar de as van het bord. De verschillende niveaus, aangegeven in kleur met horizontale vlakken, waarin lesgegeven wordt. Daarnaast toegespitst op de maatschappelijke ladder die beklommen wordt waarvan het plafond voor de één hoger zal zijn dan de ander.  Ongetwijfeld zullen enkelingen door de studie en maatschappij gevormd de top bereiken, dus de punt in het bord.
De drie cirkels symboliseren de drie dorpen Ried, Peins en Boer. “ 

Sinds de nieuwe school aan de Peinserweg  is gebouwd, is dit kleurige bord verdwenen en zijn er alleen kleuren teruggekomen in de letters van De Oanset.


Stichting Oud Ried.