75 jaar bevrijding.

Terug naar index.
 
Mei 2020
 
75 jaar bevrijding
 
 
 
Zondag 15 april 1945 hoorden de Riedsters via Radio Oranje van de op handen zijnde bevrijding van westelijk Friesland. De Canadezen  zouden op weg zijn van Leeuwarden richting Afsluitdijk. Toen iemand in het dorp riep: “De Tommy’s zijn in Leeuwarden en maken zich klaar om naar Franeker op te rukken” gingen veel jongelui lopend (fietsen waren er niet) naar de straatweg, waar een onafgebroken stoet legervoertuigen voorbij trok. Iedereen stond de Canadezen toe te juichen, de mensen waren door het dolle heen!
 
In Ried vond men het op 15 april  nog niet gepast om feest te vieren, omdat ze toen ‘in Holland nog stierven van de honger en terreur’. Wel gingen de vlaggen uit. Toen uiteindelijk op 5 mei de vrijheid ondertekend was zocht het korps gauw zijn instrumenten op en trok door het dorp met vrolijke muziek. Het leek net alsof het kermis was, zoveel mensen waren er op de been. Op woensdag 9 mei werd er feest gevierd in de vorm van een vrolijke optocht. Lopend en met boerenwagens trok men achter het korps het dorp door.
 
 
Hier loopt de stoet ten noorden van het Wiid richting het dorp. Voorop lopen Arend Terpstra en Simon van Wijk met achter hen vaandeldrager van het korps Evert Yntema. Achter hem lopen Jaap Wielenga en Wiebe van der Ploeg en links van hen Hein van Zandbergen
 
Na de optocht konden de Riedsters zich uitleven met volksspelen en ’s avonds was er een fakkeloptocht. Op het kaatsveld werd een groot vreugdevuur ontstoken. De in de optocht meegevoerde Hitlerpop werd in dit vuur gegooid. Vier maanden later, op 11 en 12 september, vonden de Nationale Feestdagen plaats. In Ried werd toen een prachtige optocht gehouden. Daarna werd om de 5 jaar de bevrijding groots gevierd met optochten en volksspelen.
 
kleater