Benefietlunch.
Oktober 2016

Benefietlunch.
Een geslaagde Benefietlunch
In de aanloop naar de ver- en nieuwbouw van dorpshuis de Rede is door de stuurgroep gevraagd of iedere vereniging op een of andere manier een activiteit op zou willen zetten om geld voor dit project te genereren. Stichting Oud Ried en de Eetclub hebben toen besloten om samen iets te organiseren en dat werd  een Benefietlunch voor 60+ Riedsters en Oud-Riedsters. Na een half jaar voorbereiding kon zaterdag begonnen worden met het inrichten van de gymnastiekzaal en  zondagmorgen 16 oktober  was het dan zover. Er hadden zich 92 mensen opgegeven en om tien minuten over tien waren de eerste gasten al binnen. Iedereen was verbaasd dat de gymzaal omgetoverd was in zo'n mooie eetzaal , Doeke bij de Ley, op zijn accordeon, zorgde voor een gezellige binnenkomst.  Om elf uur zat de zaal al vol en genoot iedereen van de koffie met oranjekoek. Je kon zien dat men blij was om oude bekenden weer te zien, sommige moesten wel  diep in hun geheugen graven om degene tegenover hen te herkennen. Rond de klok van twaalf verwelkomde Sjoukje Hibma de gasten en vertelde hen wat er zoal op het programma stond, hierna  kwam Albert v.d.Voorn aan het woord en  vertelde over de ontwikkelingen van ver- en nieuwbouw van dorpshuis de Rede en Cor Rodenhuis legde uit welke acties de Activiteiten Commissie aan het voorbereiden is. Helaas was er, door de zon die volop de gymnastiekzaal binnenscheen, weinig van de vertoonde dia's te zien. Achteraf bekeken was het niet zo erg, want de mensen hadden heel wat bij te praten. De dia's bewaren we voor een volgende keer. Om 1 uur meldde Tjitske de Jong  namens de Eetclub dat ze de soep wilden op dienen. Er was keus uit drie soorten, wat een luxe en wat heerlijk. Daarna kon men  langs een buffet om zijn lunch te halen. Er was een grote variatie aan brood en beleg met ook nog lekkere kroketten en een gekookt eitje erbij. Het smaakte iedereen voortreffelijk! Na de lunch zouden er filmpjes gedraaid worden, maar vanwege de lichtinval werd ook daarvan afgezien. Buiten stond voor de gymzaal een treintje klaar die de bezoekers langs de oude vertrouwde plekjes in Ried zou rijden. Het eerste treintje zat al heel snel  vol.  De mensen die het eerste treintje gemist hadden konden naar de oude school, waar bouwtekeningen van de ver- en nieuwbouw en tekeningen voor de inrichting van het terrein rond de vernieuwde  Rede te zien waren, Albert van der Voorn  gaf  hier aanvullende informatie over.  In onze nieuwe muziektent  speelden  Anne-Wieke Bouma en Myrthe Klazinga op keyboard, wat bij iedereen zeer in de smaak viel. Ook de kerk was deze middag open en werd druk bezocht. Hier had Gerard Riemersma zijn pentekeningen en Cor Rodenhuis zijn schilderijen tentoongesteld. We bedanken Gerard voor het beschikbaar stellen van pentekeningen voor de verkoop. De opbrengst hiervan was  ook voor het dorpshuis. Uiteindelijk bleek dat het treintje door de grote belangstelling drie keer moest rijden. Iedereen vond het fantastisch om op deze manier  langs oude vertrouwde plekjes in  het dorp, it Kleaster en richting Boer vervoerd te worden. Ook veel oude herinneringen kwamen boven bij het zien van hun geboortehuis of verhalen over  wie waar woonde. Niet alleen oud-Riedsters maar ook Riedsters genoten van het treinritje. Het bleef nog lang gezellig in de gymzaal, pas rond 5 uur vertrokken de laatste gasten richting huis. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag, waarover iedereen erg enthousiast was. Eerder had Stichting Oud Ried al 60 boekjes geschonken t.b.v. de ver- en nieuwbouw van dorpshuis De Rede. Deze boekjes over  Oorlogsjaren in Ried en over het Boerenleven in Ried en Kleaster Anjum en pennen van de Activiteiten Commissie werden die dag ook verkocht en brachten een aardig centje in het laatje.  Heeft u ook interesse in zo'n boekje mail dan naar oudried@live.nl . Wij bedanken iedereen voor zijn komst, Losse Fearren en Supermarkt Poeisz voor hun bijdrage en alle vrijwilligers voor hun hand en span diensten.


Stichting Oud Ried