Schoolreünie 28 september 2019.
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494

September 2018

Schoolreünie 28 september 2019

Het eerste schoolgebouw dat aan de Hoofdstraat werd gebouwd bleek al na 35 jaar niet aan de wettelijke eisen van die tijd te voldoen. In de aanvraag bij de gemeente voor nieuwbouw werd de oude school “een misbaksel” genoemd. De twee lokalen waren veel te klein voor de bijna 100 kinderen en het gebouw was te laag. Er zou een een derde lokaal bij moeten komen voor een extra meester of juf.  Begin 1909 ging het schoolgebouw plat en startte de bouw van een nieuwe school met drie lokalen. De woning van de hoofdmeester onderging een opknapbeurt. In september 1909 vond de feestelijke opening plaats met een draaimolen op het schoolplein, een optocht door het dorp en spelletjes op het kaatsveld.
Dit schoolgebouw werd in de jaren '50 gymnastieklokaal en 20 jaar later dorpshuis De Rede. De basisschool, die er tegenaan zat is 10 jaar geleden naar de Peinserweg verhuisd. Na een grote verbouwing is de oude school met meesterhuis omgetoverd tot een prachtig dorpshuis. Dit leek ons een mooie gelegenheid om een schoolreünie te organiseren.
12 Oktober is de reüniecommissie, bestaande uit Ada Groot en Sjoukje Hibma namens Stichting Oud Ried, Henk Sloots, Jantsje Rodenhuis, Elly bij de Leij en Fiona van Dijk, voor het eerst bij elkaar geweest. Volgende keer zal Janke Visser zich hier ook bij aan sluiten.
Als eerste werd een datum voor de schoolreünie vastgesteld: zaterdag 28 september 2019. De reünie is voor alle oud-leerlingen en leerkrachten die de school aan de Hoofdstraat hebben bezocht, dus tot maart 2008.
Het programma voor deze dag is in de maak en zal in de loop van 2019 bekend worden gemaakt.  Begin 2019 zullen wij alle mensen in Ried, 't Kleaster en Boer benaderen met de vraag of zij ons kunnen helpen met het verzamelen van adressen (liefst e-mail) van familie, vrienden en bekenden, die in Ried op de lagere school hebben gezeten.
Binnenkort zal er een Facebookpagina worden geopend met daaraan een emailadres gekoppeld voor opgave voor de reünie.
De Reüniecommissie / Stichting Oud Ried.