Belsliedjeijen.
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494

Februari 2017

Belslydjeien op 7 februari 1917

Na een voorzichtig begin in december ontwikkelde de winter van 1916/1917 zich tot een van de strengste in zijn soort. In de tweede helft van januari begon het streng te vriezen en de eerste dagen van februari daalde de temperatuur zelfs tot zo'n 20 graden onder nul. In deze periode organiseerde de IJsclub Ried een groot aantal schaatswedstrijden, die werden gehouden op it Wiid, want een ijsbaan was er toen nog niet. De brede vaart zou zich ook bij uitstek lenen voor een harddraverij met paard en arrenslee (belslydjeien) bedachten boeren en paardenliefhebbers Bouke en Wiltje Roorda uit Klooster Anjum.
Zodra het ijs het toeliet werden dit soort wedstrijden regelmatig in Friesland gehouden. Het waren vooral boeren die een arrenslee op de schuurzolder hadden staan, men moest er immers een paard voor hebben. Soms waren dokters ook in het bezit van een arrenslee, want paard en slee bracht hen sneller over besneeuwde wegen naar een patiënt.
Een arrenslee biedt meestal plaats aan een of twee personen. Op de plank, die tegen de achterbank is bevestigd, zit degene die het paard bestuurt: de slydjager mei swipe, steunend met zijn voeten op de glijders.


De vlag hangt boven de wedstrijdbaan tijdens de belsleewedstrijd van 19 februari 1947.
Om te voorkomen dat het paard op besneeuwde wegen of ijs uitglijdt wordt hij op 'scherp' gezet, er komen speciale proppen onder de hoefijzers. Omdat het glijden van de slee weinig geluid maakt is het tuig van het paard versierd met belletjes. Hier komt het woord belslide vandaan.
Het Nederlandse arrenslee is een verbastering van narrenslee, dat in de uitspraak zijn kop heeft verloren. Een arrenslee is dus eigenlijk een narrenslee en hij werd zo genoemd naar de pluimen op de kop van het paard en het paardentuig voorzien van een riem met ('narren')belletjes.
Tijdens wedstrijden zit alleen de slydjager op de slee, welke vaak mooi versierd is met vergulde elementen. Het gaat bij een wedstrijd namelijk niet alleen om het snelste, maar vaak is er ook een prijs verbonden aan het mooiste geheel. De berijder draagt daarom meestal een traditioneel Fries kostuum.
Over de eerste belsleewedstrijd in Ried schreef secretaris Bartele van Zandbergen het volgende in het notulenboek van de ijsclub:
Op 7 februari 1917 werd een harddraverij met paard en arrenslee op touw gezet op initiatief van paardenliefhebbers B. en W. Roorda te Klooster Anjum. Ofschoon deze wedstrijd geheel buiten de “IJsclub Ried” omging, meende ik toch enkele opmerkingen in het notulenboek der club te moeten schrijven, te meer omdat een feest zoals dit zelden voorvalt. Van de 19 ingeschreven paarden kwamen 15 in de baan. Muziek verhoogde de gezelligheid op de baan, waar een reuzen mensenmassa heen en weer scharrelde. Als slot van deze dag werd een feestelijke prijsuitdeling gehouden met de heer Stap als declamator.
De uitslag werd de volgende dag in de Leeuwarder Courant vermeld:
Anne en Ym Meijer in Fries kostuum op de arrenslee tijdens de wedstrijd van 19 februari 1947. Op het tuig van het paard zijn de belletjes mooi te zien.
Ter herinnering aan deze feestdag kreeg de IJsclub Ried van de commissie die dit feest deed slagen een vlag met het opschrift “Ter Herinnering aan 7 februari 1917”. Deze vlag kwam bij latere wedstrijden over de baan te hangen.
Na het succes van het belslidjeien op It Wiid zou er 5 jaar later, op 16 februari 1922, opnieuw een belsleewedstrijd worden gehouden, maar door de invallende dooi kon dit niet doorgaan. Gelukkig konden er in de strenge winters van 1927, 1929, 1947 en 1954 wel wedstrijden worden georganiseerd.
Stichting Oud Ried.