Nieuwe straatnaam in Ried.
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494

April 2019

Nieuwe straatnaam in Ried.
Zoals u misschien al is opgevallen hebben wij er in Ried een nieuw straatnaambord bij. Het pad, dat tussen  de nieuwe huizen van de Dr. Vitus Ringersstraat en de school loopt, heet nu officieel KOZAKKENPAD.  Volgens overlevering verbleven er in de herfst van 1813 een groep Kozakken op het perceel, waarop nu de school en de nieuwe huizen aan de Dr. Vitus Ringersstraat staan. 
Wat was er aan voorafgegaan? Na de smadelijke nederlaag van Napoleon tijdens de veldtocht naar Rusland, waarbij met name aan de rivier Berezina duizenden doden vielen, begon de Franse bezetter in Noord-Nederland ook spoedig de gevolgen te merken. Van 16 tot 19 oktober 1813 vond bij Leipzig de Volkerenslag plaats en werd Napoleon gevangen genomen en naar Elba verbannen. Zijn tegenstanders, waaronder Kozakken, bevrijdden de bezette gebieden van de Fransen. Al op 12 november galoppeerde een groep ruiters 'met gevelde lans en lossen teugel' de stad Zwolle binnen. De kozakkengroepen, die deel uitmaakten van de geallieerde legers van Rusland en Pruisen, kwamen hier met het doel ons van de Franse overheersers te bevrijden. Een stroom van negatieve verhalen en geruchten had er echter voor gezorgd, dat hun komst niet met blijdschap, maar met grote angst tegemoet werd gezien. Op 12 november 1813 verschenen de eerste Kozakken voor de Heerepoort te Groningen, dat al snel het hoofdkwartier van de Kozakken in het noorden zou worden. Op donderdag 18 november stonden ze onder leiding van Jesov Rebreev met 30 man in Leeuwarden.
De onverstaanbare, bebaarde, in vreemde kledij gestoken en op minipaardjes rijdende ruiters maakten grote indruk op de lokale bevolking en de Fransen. Zich snel verplaatsend wekten ze de indruk met velen te zijn maar in werkelijkheid waren het vaak maar groepen van enkele tientallen ruiters. De Fransen vluchtten in paniek de vestingsteden in (zoals Coevorden en Delfzijl) of Friesland uit (velen per schip vanuit Harlingen naar Amsterdam).Net zoals de Franse bezetters moesten de Kozakken door de plaatselijke bevolking onderhouden worden, waarbij het opviel dat ze van veel drank en vet eten hielden.

Het verhaal over de Kozakken in Ried komt uit twee verschillende bronnen; de eerste was Evert Algra, een bevlogen amateur historicus, die ons ook de aanzet heeft gegeven voor de oprichting van Stichting Oud Ried. Hij heeft van 1927 tot 1954 aan de Hoofdstraat 8 gewoond. De tweede die ons hierop wees was Paulus Ennema. Het verhaal komt van zijn oer-oer pake Minne Wybes Anema, geboren in 1792 in Ried. Hij heeft hier zijn jeugd doorgebracht, dus ook in de roerige jaren van de Franse bezetting. Later  boerde hij op de familie boerderij Anema state aan de Berlikumerweg (nu nr. 14) waar ook Paulus is geboren.

Stichting Oud Ried