Familienamen in Ried.
Familienamen in Ried
In ons dorp komen een aantal familienamen al meer dan een eeuw voor. Het leek ons leuk om hier nu en dan eens aandacht aan te schenken. Ook zijn er sinds het verschijnen van ons boek 'Rie sa't it wie' in 2008 nog heel wat mooie foto's bij Stichting Oud Ried binnengekomen, die de moeite van tonen meer dan waard zijn.
We starten met de nazaten van Anne Wybes van der Ploeg en Wikje Taekes Wiersma.
Anne Wybes van der Ploeg werd geboren in 1843 te Minnertsga als oudste zoon van Wybe Annes van der Ploeg en Klaaske Gerlofs Elgersma. In 1868 trouwt hij met Wikje Taekes Wiersma, geboren in 1844 op de boerderij aan de Dongjumerweg, die inmiddels al jarenlang door de fam. de Jong wordt bewoond. Zij was de vierde in de rij van negen kinderen van Taeke Lefferts Wiersma en Eelkje Martens Gerbens. Anne Wybes en Wikje vestigen zich in Minnertsga. Hier worden op één na al hun acht kinderen geboren. Dochter Nienke zag in 1873 in Ried het levenslicht toen Anne Wybes aan de Achterweg het beroep van slager uitoefende. De familie keert daarna weer terug naar Minnertsga tot ze in 1888 op Zevenhuizen kwamen wonen. Anne was toen arbeider. Na 6 jaar verhuizen ze naar één van de woninkjes, die links van de smederij stonden. Anne staat dan ingeschreven als winkelier. De zaken gaan zeker goed, want na 5 jaar (in 1899) laat hij een huis met winkelgedeelte aan de Berlikumerweg 2 bouwen. De oudste kinderen zijn dan al het huis uit:
1. Wybe (1869) verdient de kost als arbeider. Hij trouwt in 1893 met Jietske Dijkstra uit Zweins (foto). Wybe en Jietske hebben in negen verschillende huizen in Ried gewoond. Dit duurde meestal maar een paar jaar en was vaak afhankelijk bij welke boer Wybe werk vond. In 1938 kwamen ze rechts van de bakkerij aan de Hoofdstraat te wonen. Daar overlijdt Wybe in 1950 en Jietske in 1958.
Ze hadden vijf kinderen: Anne 1893, Jietze 1896, Wikje 1898, Idske 1903, Hendrikje 1907.
Eind jaren '30 neemt Wybe (rechts) samen met Anne C Meijer en Ente Schaafsma even tijd om te schaften.
1a. Anne Wybes was net als zijn vader landarbeider. In de winter slatte hij samen met o.a. Klaas Manus Visser de poldersloten rondom Ried. In zijn jonge jaren was Anne Wybes een verdienstelijk kaatser. Ook al was hij klein van stuk, waardoor hij de bijnaam 'lytse Anne' kreeg, hij kon de bal tientallen meters ver slaan. In zijn korte kaatscarrière won hij een tweede en derde prijs op de Bond en kaatste hij een keer mee op de PC. Ook heeft hij in 1913 op een Internationale wedstrijd in Sneek tegen de Belgen gekaatst.  In 1919 trouwt Anne Wybes met Sip van der Wal. Ze krijgen 3 kinderen: Wybe, Sjoerdtje en Yde. Na 5 verhuizingen komen Anne en Sip uiteindelijk in 1936 aan de Pastorielaan wonen. Eind jaren '60 gaan ze naar Martenahiem in Tzum, waar ze in 1973 kort na elkaar overlijden.
In 1948 wint Anne Wybes (midden) met Lolke Nauta en Klaas Manus Visser in Tzum de 1e prijs in de veteranen klasse.
Van hun drie kinderen blijft alleen Wybe in Ried. Na zijn schooltijd begint Wybe zijn loopbaan bij de zuivelfabriek. Als deze in 1936 sluit en het gebouw in handen komt bij de ZPC, krijgt Wybe daar werk. Omdat in Ried te weinig grond is voor het kweken van nieuwe aardappelrassen verhuisd het bedrijf na 20 jaar naar Het Bildt. Wybe kan dan bij de ZPC in Franeker aan de slag. In de zomer, wanneer er op de ZPC weinig werk was, ging Wybe bij de Riedster boeren langs om de aardappels te zuiveren. Naast zijn werk heeft Wybe jarenlang de grote trom in het muziekkorps geslagen en kreeg de functie van penningmeester in het bestuur.
Foto gemaakt vlak voor de sluiting van de zuivelfabriek. v.l.n.r.: Gauke Sytsma,, Sytse v/d Ploeg, Harm v/d Ploeg en Wiebe v/d Ploeg.
Drie (jonge)mannen, allemaal met de achternaam Van der Ploeg, maar geen familie van elkaar!

Eind jaren '40 trouwde Wybe met Ymkje Germeraad. Voordat Wybe en Ymkje naar een van de nieuwe gemeentewoningen aan de Nieuweweg verhuisden woonden ze een aantal jaren in de oostelijke helft van de het vooreind van de boerderij tegenover de school, waar hun tweeling Anne en Willem is geboren. Zij wonen beide nog steeds in Ried en zijn daarmee na ruim een eeuw de vijfde generatie van deze Riedster Van der Ploeg-tak. De andere kinderen van Anne en Sip blijven niet in Ried, Sjoerdtje gaat met haar man Gerhard Buwalda in Franeker wonen en Yde vertrekt naar het Brabantse Ossendrecht.
1b. Tweede zoon Jietze overlijdt in 1920, hij wordt maar 24 jaar.
1c. Wikje trouwt met Romke van der Wal, landarbeider. Zij kregen drie kinderen geboren: Folkert, Jetze en Jetske. Romke overlijdt in 1943 op 47-jarige leeftijd, hij was toen arbeider bij Cees M. Sijtsma. Wikje blijft eerst in Ried wonen, maar overlijdt in 1970 in de Vlaswiek in St. Annaparochie.
1d. Idske gaat na haar huwelijk in 1929 met Wieger Veenstra in Leeuwarden wonen. Na zijn overlijden in 1952 hertrouwt ze met Auke Spijkstra uit Wartena.
1e De jongste van de drie dochters, Hendrikje (Hinke) wordt in 1940, na het overlijden van Sjoerdtje Bierma-Okkinga, huishoudster op de boerderij Brunia state in de Mieden. Na het overlijden van Biense Bierma in 1953 blijft ze nog tot begin jaren '60 huishoudelijke hulp bij de zoons. Op latere leeftijd is ze nog getrouwd met weduwnaar Jaap Kooistra uit Wartena.
Hindrikje (Hinke) v.d. Ploeg, Sip v.d. Ploeg-v.d. Wal, Idske v.d Ploeg met erachter haar tweede man Auke Spijkstra en Anne Wybes v.d. Ploeg.
Omdat het beschrijven van de andere kinderen van Anne Wybes van der Ploeg en Wikje Taekes Wiersma te veel ruimte in beslag gaat nemen zullen zij in het volgende Kattebeltsje aan bod komen.

Stichting Oud Ried